Logopedi

HK oppvekst brukes av kommunale og private virksomheter som tjenester innenfor fagområdet logopedi. Fagsystemet ivaretar behovene logopeder har for registrering, samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for å ivareta behovet for tilpassing til lokale forhold.

Blant våre kunder finner du flere av landets kommuner og fylkeskommuner hvor logopedene ofte er en del av eller organisert sammen med PP-tjenesten. Vi har også kunder som er frittstående logopeder med egen praksis.

Privatpraktiserende logopeder

Som logoped trenger du et verktøy som gjør arbeidet med klienter så enkelt som mulig. Avtaleboken hjelper deg med å skille på avtaler som kommunen skal faktureres for og avtaler du skal kreve HELFO for. Du kan raskt og enkelt hente ut oversikter helt ned på enkeltklienter.

Logoped i kommune

Det er enklere å samarbeide med PP-tjenesten når dere bruker samme fagystem. Tilgangskontrollen vil sørge for at deler av journalen som føres av logopeder kan skjermes, slik at PP-rådgiverne kun ser det de har behov for. PP-rådgiveren vil kunne se at det er produsert dokumenter skrevet av logoped, men ikke få se innholdet i dokumentene.