SMI-skole

HK oppvekst benyttes i dag av SMI-skoler (Skole for sosialmedisinske institusjoner). Fagsystemet gir en god oversikt over klientarbeidet.

HK oppvekst har en logisk oppbygning som støtter saksgangen og forenkler arbeidet. Samtidig inneholder det svært gode muligheter for å hente ut rapporter og statistikk.

Våre kunder

smi aust-agdervestagder

For deg som er lærer

Som fagperson trenger du et fagsystem som raskt gir deg oversikt over avtaler knyttet til elever, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på sakene du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i HK oppvekst.

For deg som er merkantil

Som merkantil må du enkelt kunne utføre administrative oppgaver, samtidig som du har muligheten til å følge med på og kvalitetssikre registreringene i fagsystemet.

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlige for deg som leder. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmelding og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

Utskrift