Kommune

Velferd kommune brukes av ledende offentlige og ideelle virksomheter med behandling, bo- eller omsorgstilbud innenfor rus. Fagsystemet er tilpasset behovene for registrering ved et rustiltak samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for å ivareta behovet for tilpassing til lokale forhold.

Blant våre brukere finner du alt fra store virksomheter med et bredt tilbud og en stor klientgruppe til små tiltak som tilbyr botilbud for en håndfull klienter.

Fagsystemet har en innebygget modul for kartlegging av klienter. Det følger også med en tilleggsmodul for registrering av tiltaksplan og mulighet for statistikk på resultatmålinger. Begge disse registreringene er nyttige for alle som jobber mot klienter med rusproblematikk.

For deg som er miljøterapeut

Som miljøterpauet trenger du rask oversikt over siste hendelser samtidig som du kan finne nøkkelinformasjon om arbeidet på en klient. Det er viktig at du raskt kan loggføre dagens hendelser i journal.

For deg som er fagansvarlig

Som fagansvarlig trenger du rask oversikt over dine klienter, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på de du arbeider med.

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som er leder. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikk til bruk i årsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se på tendenser over flere år, samtidig som du har mulighet til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

Utskrift